Pasūtījumiem no 99€ BEZMAKSAS PIEGĀDE !

Privātuma politika

UAB „Reikia dalių“ PRIVĀTUMA NOTEIKUMI


    1. UAB „Reikia dalių“, Juridiskas personas kods 304941452, ar reģistrācijas adresi: Krachos g. 53-3, Viļņa, Lietuva (turpmāk - Sabiedrība) ir interneta veikala www.reikiadaliu.lt vadītājs.
    2. Interneta veikala lietotāja uzticība Sabiedrībai ir svarīga Sabiedrībai, Sabiedrību pārvalda interneta veikals un tajā piedāvātās preces un / vai pakalpojumi. Šī uzticība cita starpā ir neatdalāma no lietotāja personas datu pareizas apstrādes un aizsardzības. Tādēļ šajā Interneta veikala sadaļā jūs atradīsiet Sabiedrības konfidencialitātes politikas noteikumus (turpmāk - Privātuma politika), kas regulē Lietotāja saņemšanu, lietošanu, apstrādi, apstrādi un citas personas datu apstrādes darbības Sabiedrības darbībā, kā arī ar to saistītās Lietotāja tiesības un Sabiedrības saistības.
    3. Lūdzu, ņemiet vērā, ka, izmantojot Tiešsaistes veikala vietni un tajā sniegtos pakalpojumus, Lietotājs piekrīt Privātuma politikas noteikumiem. Ja lietotājs nepiekrīt ievērot tiešsaistes veikala konfidencialitātes politikas noteikumus, lietotājs nedrīkst turpināt izmantot uzņēmuma interneta veikala tīmekļa vietni.
    4. Mēs atzīmējam, ka Sabiedrībai ir tiesības vienpusēji mainīt Privātuma noteikumu noteikumus jebkurā laikā un jebkurā laikā, paziņojot par to Interneta veikala lietotājiem. Jebkuras izmaiņas Privātuma politikā stājas spēkā dienā, kad tās publicētas interneta veikala vietnē, tāpēc lūdzam Jūs izlasīt šos konfidencialitātes noteikumus katru reizi, kad izmantojat tiešsaistes veikalu. Ja, izlasot šos konfidencialitātes politikas noteikumus, jūs nolemjat turpināt izmantot tiešsaistes veikalu, jūs atzīstat, ka jūs tos pieņemat un akceptējat.
    5. Lietotājs var sazināties ar Sabiedrības datu aizsardzības inspektoru tieši ar visiem jautājumiem, kas saistīti ar Lietotāja Personas datiem.
    6. Sīkāka informācija par uzņēmumu un uzņēmuma kontaktinformāciju atrodama interneta veikala tīmekļa vietnes sadaļā "KONTAKTI", kā arī zemāk.
    7. Mēs atzīmējam, ka visas darbības, kas veiktas ar Lietotāja personas datiem, tiek veiktas saskaņā ar Eiropas Savienības un Lietuvas Republikas tiesību aktu noteikumiem, jo ​​īpaši Vispārējo datu aizsardzības regulu un likumu par Lietuvas Republikas personas datu tiesisko aizsardzību.

GALVENĀS DEFINĪCIJAS


    1. Vadītājs - Uzņēmums, t. y. UAB "Reikia parts", juridiskās personas kods 304941452, juridiskā adrese Krvosos g. 53-3, Viļņa, Lietuva, definējot datu apstrādes mērķus un līdzekļus.
   2.  Tiešsaistes veikals - tiešsaistes veikals, pieejams www.reikiadaliu.lt
    3. Lietotājs - fiziska persona, kas apmeklē interneta veikala tīmekļa vietni un / vai fizisku personu, kas vēlas iegādāties uzņēmuma pārdotās preces un / vai saņemt Sabiedrības sniegtos pakalpojumus un / vai to iegādi.
    4. Personas dati - jebkura informācija, kas attiecas uz fizisku personu - datu subjektu, kura identitāte ir zināma vai ko var tieši vai netieši identificēt.
    5. Datu saņēmējs - juridiska vai fiziska persona, kurai Datu kontrolieris sniedz personas datus.
    6. Tiešsaistes veikala konts ir konts, lai pierakstītos tiešsaistes veikala vietnē, kuru izveido aktīvās lietotāju darbības saskaņā ar tiešsaistes veikala tīmekļa vietnē norādīto darbību secību un kurā ir lietotāja personas dati un pasūtījumu vēsture.
    7. Sīkdatne ir mazs teksta fails, kas tiek nosūtīts katrai lietotāja ierīcei, kas ir savienota ar tiešsaistes veikala vietni un tiek īslaicīgi saglabāta šajā ierīcē.
    8. Tiešā mārketings ir preču vai pakalpojumu piedāvāšana personām pa pastu, pa tālruni vai citiem tiešiem līdzekļiem un / vai pieprasot viņu viedokli par piedāvātajām precēm vai pakalpojumiem.
    9. Uzņēmuma partneris - persona, kas sniedz preces vai pakalpojumus uzņēmumam, ar kuru var veikt kopīgas darbības vai projektus.

METODES PERSONAS DATU SAŅEMŠANAI


    1. Uzņēmums saņem lietotāja datus trīs veidos:
        - Lietotājs sniedz sev informāciju;
        - Datus, kas attiecas uz Lietotāju, automātiski ģenerē Lietotājs, izmantojot Interneta veikala vietni;
        - Dati par lietotāju tiek iegūti no trešajām personām.
    2. Sabiedrības interneta veikala lietotāja mājas lapā Uzņēmums neatkarīgi sniedz informāciju šādos gadījumos:
       -  Kad lietotājs izveido tiešsaistes veikala kontu un veic pasūtījumu tiešsaistes veikalā;
        - Lietotāja komunikācija jebkādā veidā ar uzņēmumu.
    3. Otrs personisko datu saņemšanas veids ietver situāciju, kad Sabiedrība automātiski apkopo informāciju, izmantojot sīkfailu palīdzību, Lietotāja piekrišanu apstrādāt viņa Personas datus, pamatojoties uz Sabiedrības tīmekļa vietnes un tās iekārtu izmantošanu.
    4. Trešais veids, kā iegūt personas datus, ietver situāciju, kad Sabiedrība iegūst informāciju par Lietotāju no trešām personām, piemēram, Facebook, Inc., Google, Inc., pamatojoties uz Lietotāja piekrišanu. Uzņēmums no Facebook, Inc. saņem lietotāja datus, piemēram, lietotāja attēlu un www.facebook.com sociālo tīklu konta (profila) nosaukumu, bet Google, Inc. Uzņēmums saņem tikai lietotāja attēlu datus.

LIETOTĀJA PERSONAS DATU APSTRĀDES MĒRĶI


    1. Sabiedrība pārvalda lietotāju personas datus šādos nolūkos:
        - E-komercija uzņēmuma interneta veikala tīmekļa vietnes vajadzībām;
        - Konkursu, akciju, spēļu organizēšanai un vadīšanai;
        - Pakalpojumu sniegšanas nolūkā;
        - Tiešā mārketinga izpilde;
       -  Lai novērtētu, uzlabotu un nodrošinātu profesionālā pakalpojuma kvalitāti un iespējamo vai topošo strīdu ar Lietotājiem lēmuma nolūkos (tiek veikts skaņas ieraksts).
    2. Sabiedrība neapstrādā lietotāja personas datus jebkādiem citiem mērķiem, kas nav saderīgi ar iepriekš minētajiem mērķiem.

PERSONAS DATI UN LIETOŠANAS JURIDISKAIS PAMATS


    1. Uzņēmums pārvalda tālāk norādītos lietotāju personas datus:
        - Līguma noslēgšanas un izpildes juridiskais pamats: Lietotāja personas dati, piemēram, vārds, personas kods, uzvārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs, produkta piegādes adrese, interneta protokola (IP) adrese, bankas konta numurs, maksājuma veids par iegādāto preci, preču pasūtījums vēsture, dzīvesvietas adrese, teksta fails "cookies", personas ienākumu lielums, personas pases numurs, personas personiskais statuss. Šie personas dati tiek apstrādāti, lai veiktu e-komerciju uzņēmuma interneta veikala tīmekļa vietnē;
       -  Lietotāja piekrišana: Lietotājs Personas dati, piemēram, vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese, interneta protokola (IP) adrese, video, attēls, teksta fails "cookies". Šie personas dati tiek apstrādāti, lai organizētu un vadītu sacensības, akcijas, spēles;
        - Līguma noslēgšanas un izpildes juridiskais pamats: Lietotāja personas dati, piemēram, vārds, uzvārds, personas kods, tālruņa numurs, e-pasta adrese, darba vietas adrese, personas sūdzības. Šie personas dati tiek apstrādāti, lai sniegtu pakalpojumus, kas publicēti uzņēmuma interneta veikala tīmekļa vietnē;
        - Lietotāja piekrišana: Lietotājs Personas dati, piemēram, vārds, uzvārds, e-pasta adrese, dzimums, pilsēta, iepirkšanās kategorija, pirkuma summas dati, teksta failu sīkfaili, attēlu dati, sociālā tīkla nosaukums www.facebook.com, uzturēšanās vieta adrese. Šie personas dati tiek apstrādāti tiešā mārketinga nolūkos;
        - Sabiedrības likumīgās intereses juridiskais pamats ir: Lietotāja personas dati, piemēram, audio ieraksta dati (saruna). Šie personas dati tiek apstrādāti profesionāla pakalpojuma kvalitātes novērtēšanai, uzlabošanai un nodrošināšanai, kā arī potenciālo vai topošo strīdu izšķiršanai ar lietotājiem.
    2.Sabiedrība atzīmē, ka tā nesavāc, neapstrādā un neveic nekādas citas datu apstrādes darbības, kas saistītas ar lietotāju jutīgu (īpašu) personisko informāciju, piemēram, reliģiskiem vai politiskiem uzskatiem, veselību utt.

LIETOTĀJU TIESĪBAS UN PROCEDŪRAS TO ĪSTENOŠANAI


    1. Sabiedrība nodrošina, respektē un ievēro Sabiedrības interneta veikala lietotāju tiesības:
        - tiesības uz informāciju, ti, y. tiesības saņemt informāciju par uzņēmuma personas datu apstrādi;
       -  tiesības saņemt informāciju par Sabiedrības apstrādātajiem Lietotāja datiem;
       -  tiesības uz Lietotāja personas datu labošanu, ja tie ir neprecīzi vai nepilnīgi;
        - tiesības tikt aizmirstam, kad Personas dati vairs nav nepieciešami, lai sasniegtu mērķus, kādiem tie tika savākti vai citādi apstrādāti, un / vai Lietotājs atsauc savu piekrišanu, uz kuru balstās Personas datu apstrāde, un nav cita juridiskā pamata personas datu apstrādei vai / un Lietotājs nepiekrīt ar personas datu apstrādi, un nav nekādu sevišķi likumīgu iemeslu personas datu apstrādei vai, ja personas dati ir apstrādāti nelikumīgi, vai / un personas dati ir jāizdzēš saskaņā ar juridisku pienākumu saskaņā ar Eiropas Savienības dalībvalsts vai uzņēmuma tiesību aktiem, vai apkopot informācijas sabiedrības pakalpojumu piedāvājuma kontekstā;
        tiesības ierobežot Lietotāja datu apstrādi, ja Lietotājs apstrīd personas datu precizitāti par laika periodu, kurā Sabiedrība var pārbaudīt Personas datu pareizību vai / un Personas datu apstrāde ir nelikumīga un Lietotājs nepiekrīt Personisko datu dzēšanai un tā vietā pieprasa ierobežot to izmantošanu, vai / un Sabiedrībai vairs nav nepieciešami Lietotāja personas dati datu apstrādes nolūkos, bet Lietotājs to pieprasa, lai pieprasītu, izpildītu vai aizstāvētu juridiskās prasības, vai / un Lietotājs ir izteicis iebildumus pret Personas datu apstrādi, kamēr tas nav pārliecinājies, ka Sabiedrības likumīgie iemesli ir svarīgāki par Lietotāja iemesliem;
        - tiesības iebilst pret lietotāja datu apstrādi, t.i. Lietotājam ir tiesības jebkurā laikā atteikties apstrādāt ar Lietotāju saistītos personas datus katrā atsevišķā gadījumā, ja šāda apstrāde tiek veikta, lai veiktu uzdevumu, kas veikts sabiedrības interesēs, vai sabiedrībai piešķirta publiska vara, tostarp profilēšana. vai / un apstrādāti Personas dati ir nepieciešami Sabiedrības vai trešās personas likumīgajām interesēm, izņemot gadījumus, kad šādas lietotāja intereses vai pamattiesības un brīvības, kas prasa personas datu aizsardzību, ir ignorētas, jo īpaši, ja Lietotājs ir bērns, tostarp profilēšana vai / un kad personas dati tiek apstrādāti tiešajam mārketingam, ieskaitot profilēšanu, kas saistīta ar tiešo mārketingu. Ar šo Sabiedrība paziņo, ka, ņemot vērā Lietotāja tiesības iebilst pret personas datu apstrādi, tā vairs neveic Personas datu pārvaldību, ja vien Sabiedrība nepierāda, ka Personas dati tiek apstrādāti, lai pārliecinātos leģitīmu iemeslu dēļ, kas ignorē Sabiedrības intereses, tiesības un brīvības, vai izpaust izpildīt vai aizstāvēt juridiskās prasības.
        - tiesības uz personas datu pārnesamību, t.i. Lietotājam ir tiesības saņemt ar to saistītos personas datus, kurus viņš ir sniedzis Sabiedrībai, kad Lietotāja personas datu apstrāde ir balstīta uz piekrišanu vai vienošanos, un / vai Lietotāja personas dati tiek apstrādāti, izmantojot automatizētus personas datu apstrādes līdzekļus. Ar šo Sabiedrība paziņo, ka Lietotājam, izmantojot savas tiesības uz datu pārnesamību, ir tiesības nodot Personas datus tieši citam datu kontrolierim, t.i., ja tas ir tehniski iespējams, i. fiziska vai juridiska persona, kas izklāsta apstrādes mērķus un līdzekļus.
        - tiesības atsaukt piekrišanu personas datu apstrādei, ja apstrāde ir balstīta uz lietotāja piekrišanu.
    2. Sabiedrība informē, ka attiecīgās darbības, kas īsteno iepriekšminētās lietotāju tiesības, tiks veiktas pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā 1 (vienu) mēnesi pēc pieteikuma iesniegšanas datuma. Lūdzu, ņemiet vērā, ka, ja nepieciešams, vienu (vienu) mēnesi var pagarināt vēl par diviem mēnešiem atkarībā no pieprasījuma sarežģītības un skaita. Šādā gadījumā Sabiedrība informē Lietotāju par šādu pagarinājumu viena (1) mēneša laikā pēc pieprasījuma saņemšanas kopā ar kavēšanās iemesliem.
    3. Uzņēmums norāda, ka, neskarot citu administratīvo vai tiesiskās aizsardzības iespēju iespējamību, katram Lietotājam ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei, jo īpaši tajā ES dalībvalstī, kurā atrodas viņa domicils, darba vieta vai vieta, kur noticis aizdomās turamais pārkāpums. uzskata, ka ar to saistīto personas datu apstrāde pārkāpj spēkā esošos datu aizsardzības tiesību aktus. Lietuvas Republikā šāda uzraudzības iestāde ir Valsts datu aizsardzības inspekcija, juridiskās personas kods 188607912, adrese A. Juozapavičiaus g.6, LT-09310 Vilnius.
   4.  Ja Lietotājs vēlas, lai Sabiedrība izmantotu iepriekš minētās tiesības vai ja Lietotājam ir kādi jautājumi par viņa tiesību īstenošanu, lūdzu, sazinieties ar uzņēmumu.
    

PERSONAS DATU UZGLABĀŠANAS NOTEIKUMI


   1.  Sabiedrības apstrādāto personas datu saglabāšanas noteikumi saskaņā ar Personas datu apstrādes mērķiem ir šādi:
        - Lietotāju personas datus, kas tiek apstrādāti, lai veiktu e-komercijas veikšanu Sabiedrības interneta veikala tīmekļa vietnē, glabā 5 (piecus) gadus no lietotāja pēdējās lietošanas uzņēmuma interneta veikalā;
        - Lietotāju personas dati, kas apstrādāti sacensību, akciju, spēļu un spēļu nolūkos, tiek glabāti 5 (piecus) gadus pēc pēdējā Lietotāja dalības konkursā, kampaņā vai spēlē, ko organizē Sabiedrība;
        - Lietotāju personas datus, kas tiek apstrādāti, lai sniegtu Pakalpojumus, glabā 5 (piecus) gadus pēc tam, kad Sabiedrība pēdējo reizi izmantojusi Pakalpojumus;
        - Lietotāja personas datus, kas apstrādāti tiešā mārketinga izpildei, saglabā 5 (piecus) gadus no Lietotāja piekrišanas personas datu apstrādei tiešā mārketinga nolūkos;
        - Lietotāja personas dati, kas tiek apstrādāti profesionālā pakalpojuma kvalitātes novērtēšanai, uzlabošanai un nodrošināšanai, kā arī potenciālo vai topošo klientu strīdu izšķiršanai, tiek glabāti 3 (trīs) gadus no attiecīgā Personas datu saņemšanas dienas.
    2. Uzņēmums veic visus saprātīgos un saprātīgos pasākumus, lai aizsargātu Lietotāja datus iepriekš minētajos periodos. Beidzoties Personas datu saglabāšanas periodam, Sabiedrība iznīcina Lietotāja personisko informāciju.
    

PERSONAS DATU NOSŪTĪŠANA TREŠĀM PERSONĀM UN PERSONAS DATU ATKLĀŠANA


    1. Uzņēmums izmanto uzticamus trešās puses uzņēmumus, kas atrodas Lietuvā un citās Eiropas Savienības valstīs, piemēram, kurjeru kompānijas, līzinga kompānijas, tiešā mārketinga, grāmatvedības un servera (servera) nomas kompānijas.
    2. Sabiedrība informē Lietotāju, ka, lai sasniegtu šajos privātuma noteikumos noteiktos Personas datu apstrādes mērķus, Sabiedrība nodod Lietotāja personas datus iepriekš minētajām trešajām personām, ņemot vērā personas datu apstrādes konkrēto mērķi.
   3.  Lietotāja personas dati tiek nodoti trešajām personām tikai tādā apjomā un apjomā, kas nepieciešams viņu pienākumu tiešai izpildei un Lietotāja likumīgajām interesēm.
    4. Sabiedrība un trešā persona, kurai Sabiedrība ir nodevusi Lietotāja datus, darbojas saskaņā ar atsevišķu (-iem) līgumu (-iem), kas regulē personas datu apstrādi, kas nodota trešai personai un nepieciešama, lai īstenotu tehniskos un organizatoriskos drošības pasākumus un citus personas datus. noteikumi, kas reglamentē atkritumu pārstrādi.
    5. Lietotājs apņemas un patur sava ieejas paroli un pieteikumvārdu un citus personiskos datus, kas saistīti ar viņa interneta veikalu. Lietotājs apņemas un nedrīkst izpaust Personas datus citām trešajām personām par sevi vai par trešām personām, ja trešās puses personas dati ir kļuvuši pieejami, un nekavējoties informē sabiedrību par identificētajiem pārkāpumiem.
    6. Sabiedrība cenšas nodrošināt Lietotāja personiskās informācijas konfidencialitāti un parastos Sabiedrības interneta veikala tīmekļa vietnes lietošanas apstākļos Sabiedrībai nav tiesību izpaust Lietotāja Personas datus citiem datu saņēmējiem, ja vien tas nav nepieciešams Sabiedrības pakalpojumu ieviešanas procesā.
   7.  Gadījumā, ja Sabiedrībai ir pienākums saskaņā ar likumu vai citiem tiesību aktiem, Sabiedrība izpauž kompetentajām iestādēm informāciju par Lietotāju.
    

PERSONAS DATU DROŠĪBA


    1. Sabiedrība rūpējas par lietotāja datu drošību un konfidencialitāti. Lai novērstu nesankcionētu piekļuvi personas datiem vai neatļautu personas datu izpaušanu un aizsargātu pieejamo informāciju, Sabiedrība ir īstenojusi atbilstošus tehniskus un organizatoriskus drošības pasākumus.
    2. Mēs atzīmējam, ka, lai gan Sabiedrība cenšas īstenot atbilstošus tehniskos un organizatoriskos drošības pasākumus, šie vai citi līdzekļi nevar garantēt pilnīgu drošību, un jebkurā brīdī tas nedrīkst aizsargāt pret visiem iespējamiem drošības pārkāpumiem.

BĒRNU PERSONAS DATI UN PRIVĀTĪBA


    1. Sabiedrības interneta veikals un tajā sniegtie pakalpojumi ir paredzēti personām no 16 gadu vecuma, tādēļ Sabiedrība apzināti nesavāc un neizmanto personas datus par bērniem, kas jaunāki par 16 gadiem.
   2.  Tomēr Sabiedrība atzīmē, ka vecākiem ir tiesības dot Sabiedrībai piekrišanu, ja viņu nepilngadīgais bērns līdz 16 gadu vecumam vēlas izmantot Sabiedrības interneta veikalu un tās iespējas, piemēram, preces vai pakalpojuma iegādei.
   3.  Ja uzzināsiet, ka jūsu bērns ir sniegis Sabiedrībai personisku informāciju bez jūsu piekrišanas, lūdzu, sazinieties ar uzņēmumu Naugarduko g. 95, Vilnius, vai info@reikiadaliu.lt

TIEŠĀ TIRGUS


    1. Sabiedrībai ar Lietotāja nepārprotamu piekrišanu ir tiesības nosūtīt Lietotāja tiešās mārketinga ziņas pa e-pastu un / vai īsu īsziņu.
    2. Lietotājam ir tiesības jebkurā laikā atsaukt Sabiedrības piekrišanu (-ām), lai apstrādātu personas datus tiešā mārketinga nolūkos.
    3. Ja Lietotājs vairs nevēlas, lai personas dati tiktu izmantoti tiešā mārketinga nolūkos, Lietotājs var:
        - Pierakstieties savā kontā interneta veikala vietnē un sadaļā Mans konts, sadaļā "Abonēt / atcelt abonēšanu", atzīmējiet izvēles rūtiņu "Nē" blakus "Abonēt" un noklikšķiniet uz "Turpināt";
        - rakstīt e-pastu uz info@reikiadaliu.lt vai zvaniet uz vispārējo uzņēmuma klientu konsultāciju tālruni +370 679 66520 un norādiet, ka nevēlaties saņemt e-pastu un / vai īsziņas;
        - atteikties no biļetena saņemšanas, noklikšķinot uz saites "atteikties" vai "atteikties no abonementa", kas atrodas biļetena apakšdaļā.
    4. E-pasts un / vai SMS īsziņas tiek izbeigtas tikai ar lietotāja skaidri norādītu e-pastu. e-pasta adreses un / vai tālruņa numurus.
    

APAVI


    1. Lai sniegtu Lietotājam pilnu Sabiedrības interneta veikala pakalpojumu klāstu, sīkdatnes var ievadīt Lietotāja ierīcē, kas pieslēdzas Interneta veikalam pēc lietotāja piekrišanas.
    2. Ja Lietotājs piekrīt Lietotājam izmantoto sīkfailu izmantošanai, Lietotājam ir jānoklikšķina uz "Es piekrītu sīkdatņu izmantošanai", un, ja Lietotājs nepiekrīt ierakstiem, Lietotājs noklikšķina uz "Es nepiekrītu sīkdatņu izmantošanai".
    3. Uzņēmums izmanto sīkdatnes informācijas pārsūtīšanai elektronisko sakaru tīklā. Vēl viens sīkfailu veids ir apkopot informāciju, lai aprēķinātu apmeklējumu skaitu (apkopotu statistisko informāciju), nodrošinātu lietotāja definētu saturu un saglabātu apmeklējuma vēsturi. Uzņēmums neizmanto šāda veida sīkdatnes, bet vērš lietotāju uzmanību, ka daži uzņēmuma partneri var izmantot šāda veida sīkdatnes, tāpēc lietotājam ir jāpārliecinās, ka šāda veida sīkdatnes tiks izmantotas bez viņa piekrišanas, jāsazinās ar konkrētu uzņēmuma partneri.
    4. Ja Lietotājs piekrīt, ka sīkfaili tiks glabāti viņa / viņas termināla ierīcē, Lietotājam ir tiesības jebkurā laikā atsaukt doto piekrišanu, noklikšķinot uz saites "Atcelt sīkfailu izmantošanu" vai mainot sava tīmekļa pārlūkprogrammas iestatījumus, tādā gadījumā dažas Interneta veikala funkcijas var nedarboties.

PRIVĀTĪBAS NOTEIKUMU STĀŠANĀS SPĒKĀ


    1. Šīs konfidencialitātes politikas stājas spēkā no 2018. gada. 25. maijs Jebkādas izmaiņas konfidencialitātes politikā tiks publicētas un publiski parādītas uzņēmuma interneta veikala tīmekļa vietnē.
    
KONTAKT INFORMĀCIJA UAB Reikia dalių Juridiskās personas kods 304941452, Krokuvos iela. 53-3, Viļņa, tālr. +370 67966520 El. E-pasts info@reikiadaliu.lt

Konfidencialitātes politikas publicēšanas datums 2018. gadā 25. maijs